POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

a Centrului Educațional D’Ale Artei

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție se va face potrivit cu prezenta ”politică de confidențialitate” precum si cu ”informarea” pe care v-am pus-o la dispoziție la momentul în care ne-ați comunicat datele personale.

Colectăm datele cu caracter personal ale copiilor înscriși în Centrul Educațional și ale părinților/tutorilor acestora. Colectăm pentru o perioadă scurtă datele cu caracter personal al celor potențial a fi înscriși în Centrul nostru. În cazul în care părinții vor decide că nu vor să folosească Centrul nostru, datele colectate cu ocazia discuțiilor preliminare vor fi șterse sau anonimizate.

Colectăm date cu caracter personal al persoanelor interesate de activitatea Centrului nostru și care ne adresează întrebări via internet, email, referitoare la modul de funcționare al Centrului, dieta sănătoasă a copiilor, educația pe care o vor primi în Centrul nostru.

Prelucrăm date privitoare la starea de sănătate a copiilor dvs. înscriși în Centrul Educațional, pe perioada desfășurării contractului încheiat cu dvs. Astfel, datele privitoare la starea de sănătate a copiilor vor fi colectate atât la admiterea în comunitate cât și pe parcursul desfășurării contractului, în conformitate cu obligațiile precizate în contract și în Regulamentul Intern de Funcționare a Centrului Educațional. Părinții/tutorele vor completa un formular conținând datele privitoare la starea de sănătate, particularități alimentare și de comportament. Copiii vor fi examinați în fiecare zi de o asistentă medicală și li se va completa o fișă personală. Aceste date sensibile sunt prelucrate de personal de specialitate, angajați ai Centrului și alte persoane străine nu au acces la aceste date.

Temeiul legal al prelucrării acestor date este protejarea intereselor vitale ale copiilor din centrul educațional.

Prelucrăm datele dvs. în următoarele scopuri:

  • în faza precontractuală în scopul prezentării Centrului nostru, al activităților pe care le oferim, folosim numărul de telefon și adresa de mail pe care ne-o comunicați prin intermediul site ului nostru, exprimându-vă acordul expres.
  • în cazul încheierii unui contract, pentru a asigura executarea acestuia. În acest caz vă informăm despre scopul și temeiul prelucrării datelor. Folosim datele dvs de contact pentru comunicari ulterioare ce pot privi modul de adaptare al copilului la colectivitate, probleme întâmpinate, etc.
  • prelucrăm datele personale pentru protejarea interesului nostru legitim. Astfel, am instalat camere de supraveghere pentru protejarea spatiului, bunurilor și protecția persoanelor aflate în perimetrul Centrului educațional. Prelucrarea este limitată la scopul urmărit, protecția bunurilor și a persoanelor.
  • prelucrăm datele dvs – când este cazul – pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Astfel, prelucrăm datele angajaților noștri pentru respectarea normelor legale referitoare la înregistrări de acte, plăți obligatorii către ANAF, CASS, ITM, etc., pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația contabilă, obligațiile privind plățile către ANAF, colaborarea cu alte instituții publice, cu furnizori și colaboratori privați.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru realizarea de profiluri automatizate. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare, sunt șterse.

Pentru îndeplinirea anumitor obligații ale societății noastre ( de exemplu pentru asigurarea meselor zilnice, curățenie, asistența medicală zilnică a copiilor, etc.) se pot folosi subcontractori. Anumite activități vor presupune dezvăluirea datelor personale către colaboratorii noștrii ( de exemplu subcontractori, serviciul contabilitate, instituții publice cum ar fi ANAF, asistenta medicală, medicul cu care avem contract de colaborare etc.)

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați.

Accesarea datelor: puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea lor.

Opoziția la prelucrarea datelor/ștergerea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcție de baza legală a deținerii datelor, vom analiza cererea, situația de fapt, precum și prevederile legale aplicabile și vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale, ne puteți contacta la adresa de email: contact@d-aleartei.ro reprezentant: Alexandra Alexe.